فرزانه وکیلی

استاد زبان انگلیسی

درباره استاد:

 فرزانه وکیلی کارشناس زبان انگلیسی و دانش آموخته از دانشگاه چمران اهواز  . بدون شک امروزه بلد بودن زبان انگلیسی دیگه یه انتخاب نیست بلکه یک بایده . چون وقتی زبان بلدی حتی میتونی درآمد درلاری داشته باشی و ارتباطات بسیار وسیع تری رو تجربه کنی با هرکشوری که اراده کنی.

آدرس ایمیل

ceo@farzanevakili.com

تلگرام

farzane.english5