لطفا قبل از تهیه دوره ها و ثبت نام در کلاس ها تصمیم خود را قطعی کنید زیرا پس از واریزی به هیچ‌عنوان وجه بازگشت داده نمیشود.